Kristlik Mõttevõra
PUHAS SÜDA. PUHTAD MÕTTED.

Sa tahad saada päästetud?

See on sinu elu kõige tähtsam otsus! 

Selle otsusega sa määrad ära seda, mis sinust saab pärast surma; aga ka mis hakkab sinuga edasi toimuma seni, kuni sa elad ja käid siin maailmas koos oma Jumalaga. 

Piibel tõendab, et sa saad päästetud

Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja ta suri sinu pattude eest, tõusis üles surnuist ja ta elab.

Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetaksesest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.

Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Üksnes Jeesus.

Patt ei pea sind Jumalast lahutama!

Sa saad võtta Jeesuse oma päästjaks. Elada oma maapealne elu koos temaga, et saada päästetud. Sa saad igavese elu, et elada igavesti koos Jumalaga.

Kuidas see võiks juhtuda?

Sa pead mõistma, et oled patune ja vajad päästet, mida üksnes Jeesus pakub. Sul tuleb paluda.

 

Millest alustada elu koos Jumalaga

Palveta

Sa ei pea seda oskama, vaid lihtsalt ütle alljärgnev välja kuuldavalt:

Kallis Jumal taevas, ma tulen su ette ja palun.

Ma olen patune inimene. Kallis Jeesus, ma usun, et sa surid minu pattude eest. Ma tunnistan üles oma patud ja kahetsen kogu südamest. Anna mulle andeks!

Ma avan oma südame ja võtan sind vastu oma Issandaks ja Päästjaks. Ma tänan sind, et sa võtsid mind vastu oma lapseks ja teed mind täiesti uueks. Ma tänan sind uue elu ja alguse eest!

Ma tänan sind, Issand Jeesus, sinu armastuse eest! Aamen.

Kui tegid oma otsuse Jeesuse kasuks, siis loe edasi, 

kliki rohelisel nupul: