Kristlik Mõttevõra
PUHAS SÜDA. PUHTAD MÕTTED.

Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Mt 5:16Kristus on ülestõusnud!

Kristus on ülestõusnud!
Kristus on ülestõusnud!


Austa oma naist!

Austa oma naist!
Austa oma naist!


Mida teha rünnaku korral?

 

Meid kõiki võivad tabada ootamatud tagasilöögid ja rünnakud. Siinkohal lühidalt tegevuskava, kui te näete, et hingevaenlane püüab teid hävitada või vähemalt proovile panna.


Ta teeb seda kõigiga. Isegi Jeesus pidi läbima need katsed. Ta oli pidevalt löögi all. Ka meid võivad aeg ajalt tabada olukorrad, mille läbi meid süüdistakse kõiges halvas, isegi selles, milles meil ei pruugi süüd olla. Kuid hingevanlane teeb seda veenvalt. Ta teeb seda läbi teiste inimeste. Ta seab neid meie vastu ja veenab kõigepealt neid ja siis kui ta on saanud nende mõtted oma kontrolli alla, kasutab ta neid inimesi meie hävitamiseks. Samas ta hävitab kõike ja kõiki. Ka need, keda ta valis sind ründama. Sellised asjad juhtuvad iga päev. Erinevad on vaid rünnaku raskusastmed. Kui aga teid tabab rajurünnak, siis te niisama lihtsalt sellest tõenäoliselt välja ei tule. Te peate võitlema! Teil ei ole valikut. Te peate tõsiselt võitlema!

"Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega" kirjeldab apostel Paulus efeslastele. (Ef 6:12)

Siinkohal teile 7 näpunäidet, mida te kindlasti peaksite tegema, et lahing võita. 

Loe edasi : mida teha rünnaku korral?

 
Mida teha rünnaku korral?


Miks kristlane ei identifitseeri ennast kristlasena

 

Kui te liigute maailmas ringi, siis te kohtate inimesi, kes ennast esimese asjana ning suure rõõmuga kuulutavad, et nad on kristlased (!) ja alles siis räägivad kõigest muust, millega nad tegelevad ning kuidas elavad. Kuid kõigepealt nad ütevad oma usutunnistuse: ma olen kristlane! Tehes seda nad on siirad ja ei hooli põrmugi sellest, mida teised sellest arvavad.
Kui te liigute ringi Eestis, siis te kuulete viimase asjana inimese usust kui te üldse kuulete, võibolla saate alles aastate pärast teada, kellegi teise kaudu et ta käib mõnes koguduses. Sellel on oma mõju. Kahjuks olematu. Seetõttu Eestis arvatakse, et eestlased on usuvõõrad. Kuid tegelikult ei ole. Nad lihtsalt varjavad oma usku, sest see on kaua aega olnud naeruvääristatud ja ühiskonna poolt pilgatud riiklikul tasandil. Kahjuks tänaseni.
Me näeme seda väga kõrgel tasemel: ERMi Maarja kuju kaasus, meie uue presidendi Kersti Kaljulaidi suhtumine, riigikogu liikmete hoiakud, EL esindustes, ERR ja telekanalites. Koolides ja hariduses, töökohtadel. Näiteid leidub igal riigitasandil. Usu ja usklike naeruvääristamist peetakse riiklikul tasemel normaalseks. Kahju! Seetõttu ei hakka inimesed usust üldse rääkima, sest sellega seab ta ennast tagakiusamise alla.
Kui kristlased tuleksid avalikkuse ette, siis me leiame neid igal pool, inimesed oleksid üllatunud kui palju neid tegelikult on. Ei saaks enam keegi öelda, et eestlased on ateisitid, sest see väide ei vasta tõele.
Eesti rahvuskultuur võlgneb tänu eelkõige kristlusele, isegi piibel oli lõunaeestikeelsena enne olemas kui arenes välja eesti keel.
"Eelmise aastatuhande teises pooles oli Euroopas (riigi)keelte kujunemisel määrava tähtsusega piibli tõlkimine ja trükkimine. Piiblist sõltus jumalateenistustel kasutatav keel ning kirjaoskuse õpetamine. Eestlaste jaoks trükiti 1686. aastal esimene terviklik uus testament (vastne testament) lõunaeestikeelsena. Põhjaeestikeelne uus testament ilmus alles terve inimpõlvkond hiljem, 1715. aastal." kirjutab Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.
Alles "1806. aasta märtsis, pool sajandit enne papa Jannseni Perno Postimeest, hakkasid kolm meest VanaVõromaalt (G. A. Oldekop Põlvast, J. P. von Roth Kanepist ja K. A. von Roth Võrust) välja andma Eesti esimest ajalehte Tarto maa rahva NäddaliLeht."
See et eesti keel üldse sellisel kujul välja arenes, selles peame tänama vaid Jumalat, kes pani pastor J. Gutslaff südamele tõlkida Vanast Testamendist umbes kolmandiku lõunaeestikeelde, kuid põgenes 1656. aastal Vene Rootsi sõja eest Tallinnasse. 1686. aastal trükiti esimene terviklik Vastne Testament lõunaeestikeelsena! Eesti keelt polnud veel ollagi ja oma riigini veel pikk tee ees. Inimestele avanes võimalus midagi lugeda oma keeles ja selleks oli jumalasõna!
Kuid lõunaeesti hõimukeel eraldus läänemeresoome algkeelest esimesena ja seda arvatavalt umbes 2000 aastat tagasi, mis võib olla üks "algkeel" otse Paabeli ajast (ps. hõimurahvad), kui leidis aset rahvaste rändamine.
Eesti kristlastel ei ole midagi vaja karta, vaid tulgu julgelt ette. Kui ta ennast identifitseerib kristlasena, siis näeb kogu rahvas, et kristlasi ei ole üldse vähe, vastupidi, tuhanded. Näidakem kogu maailmale, et Eesti on kristlik maa! Kui see juhtub, siis te saate usklikke näha igal pool. See muudab kogu rahva hoiakut kristlusesse. Identifitseeri ennast eelkõige kristlasena!

 


Ütle välja ususõnu

 

Teisisõnu, räägi enda kohta Jumala tõotusi, häid asju, ütle välja, et Jumal on tugev sind igas olukorras aitama, sest ta on Jumal. Sest sõnaga sa mõjutad vaimset maailma, seda, mis on sinu ümber. Kui sa räägid enda kohta negatiivseid asju, siis asjad lähevad sinna suunas. Aga hakka rääkima enda kohta julgustavaid asju ja sa näed, kuidas su asjad hakkavad muutuma paremuse suunas. Mõtle korraks, kui sa saad päästetud välja öeldes sõna tõttu või terveks, miks sa siis arvad, et sõnad ei mõjuta sinu olmet ja maiset käekäiku? Räägi enese peale ususõnu! Seda tegi ka Jeesus. Jaakobus ütleb, et keel on tuli. (Jk 3:5) Sellega sa saad enda küljest räbu ära põletada. Kuid keelega sa saad ka rüvetada oma ihu. Nii ei tohi olla, ütleb Jaakobus. Kas sa tahad teada, mis teeb uskliku täiuslikuks? Piibel ütleb nii "Kui keegi ei eksi kõnes, siis ta on täiuslik ja suudab ohjeldada kogu oma ihu." Saad aru, sa ilmselt räägid inimestega kenasti, aga kuidas sa endast räägid, see mõjutab sinu ihu. Õnnistamine tuleb suust! See on sinu väga väike, kuid ülivõimas ihuliige, mis kiidelgu suurte asjade üle. Sa ütled, kuidas ma saan seda teha, ma ei tunne sinu olukorda ju? Jah. Aga, Jumal tahab, et sa hakkaksid keelt targasti kasutama enda suhtes, see on ülalt pärinev tarkus. Kui sa ei halvusta venda, siis ära halvusta ka iseennast, sest Jumal on sind õigeks mõistnud! Miks sa siis halvustad seda, keda Jumal armastab ja andis oma poja sinu eest. Õige inimese mõjuvõimas palve (see on ju rääkimine, keelt kasutades) saadab palju korda! (Jk 5:16) Olge sõna tegijad ei tähenda seda, et sa pead sõna, vaid tähendab seda, et sa teed asju sõnaga. (Jk 1:22 jj) Sest sa ise kuuled ka sõna ja teed siis selle järgi ja luba ka Jumalal sind selle läbi üles ehitada. "Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant" (Jk 1:26) Ära kurvasta Püha Vaimu, kes elab sinu sees ja kuula oma südame häält ning räägi välja sõnu, mis sind ennast üles ehitavad ja julgustavad usu teel!

 
ususõna


Hoolivust vajavad kõik inimesed!

Kõik vajavad hoolivust!
Kõik vajavad hoolivust!


Õnnistatud Jeesuse sünnipäeva ja rõõmsaid pühi!

teile on sündinud päästja
Teile on sündinud Päästja!


Naiste allasurumine ei ole Jumalale meelepärane ega Jumala tahe

Naiste allasurumine ei ole Jumalale meelepärane
Naiste allasurumine ei ole Jumalale meelepärane


Hoia oma naise poole!

hoia oma naise poole
Hoia oma naise poole!


Head isadepäeva!

head isadepäeva
Head isadepäeva


Mehed, armastage naisi, te kõik olete Jumala lapsed

mehed armastage naisi
Mehed, armastage naisi


Ole see, kes hommikul esimesena ütleb oma naisele: sa oled nii ilus!

Ole see, kes hommikul esimesena ütleb oma naisele: sa oled nii ilus!
Ole see, kes hommikul esimesena ütleb oma naisele: sa oled nii ilus!